ua en pl ru 
O ŁUCKU

Zabytki

 • Cerkiew Wzniesienia Krzyża i klasztor bazyliański

  Cerkiew Wzniesienia Krzyża i klasztor bazyliański

  Cerkiew Wzniesienia Krzyża wraz z klasztorem oo. Bazylian składają się na jedyny kompleks zachowanych pomników architektury wybudowanych przez Łuckie Bractwo Wzniesienia Krzyża.

 • Klasztor Trynitarów

  Klasztor Trynitarów

  Trrynitarze wybudowali swój klasztor na początku XVIII wieku obok cerkwi św. Michała. Cerkiew nie przetrwała, a w pomieszczeniu klasztoru dziś działa szpital wojskowy.

 • Klasztor Brygitek

  Klasztor Brygitek

  Budowla klasztoru brygitek dzisiaj jest bardziej znana jako łucie więzienie - miejsce tragicznego rozstrzelania więźniów 23 czerwca 1941 roku. Teraz znajduje się tu Zamkowy Święto-Archangelski klasztor męski.

 • Klasztor dominikański

  Klasztor dominikański

  Klasztor dominikański (XVII w.) – zabytek o znaczeniu narodowym.

 • Cerkiew Jana Teologa

  Cerkiew Jana Teologa

  Cerkiew Jana Teologa - pierwsza chrzecijańska świątynia Łucka, piersza kamienna budowla Łucka, najstarsza częściowo zachowana budowla na terenie Łuckiego zamku. Sobór był główną świątynią w diecezji Łucko-Ostroskiej.

 • Ormiańska Cerkiew Św. Stefana

  Ormiańska Cerkiew Św. Stefana

  Ormiańska cerkiew Świętego Stefana — dawna świątynia łuckich Ormian. Zbudowana w roku 1427. W czasach radzieckich została przebudowana w dom mieszkalny, pozostaje nim do dzisiaj.