Półmaraton w Łucku

„Yagodin” został aresztowany przez Volunianina i obywatela Armenii, który próbował przenieść trzy ukraińskie kobiety przez granicę w celu dalszego wykorzystywania seksualnego do Republiki Federalnej Niemiec.

29-letni obywatel Ukrainy i 31-letni obywatel Republiki Armenii zostali aresztowani podczas próby wywozu ich za granicę do trzech obywateli Ukrainy, informuje służba prasowa Prokuratur Wołynia.

Zgodnie z wytycznymi proceduralnymi Prokuratury Okręgu Wołyńskiego, departament dochodzeniowy Departamentu Śledczego wraz z Departamentem Zwalczania Przestępstw związanych z Handlem Ludźmi, Obwód Wołyński Główna Dyrekcja Policji i okręg dział wyszukiwania operacyjnego (z lokalizacją miejscowości Łuck) Służby Straży Granicznej zgodnie z art. 208 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy, obywatel Armenii i ochotnik, który zrekrutował i planował przenieść młode kobiety w celu dalszego wykorzystywania seksualnego do Republiki Federalnej Niemiec.

Mężczyźni zostali zatrzymani podczas przenoszenia trzech ukraińskich kobiet przez międzynarodowy punkt kontrolny „Yagodin” do Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z tym faktem należy zbadać śledztwo w sprawie nielegalnej rekrutacji i wydalania osób w celu wykorzystywania seksualnego (przestępstwo określone w ukraińskim kodeksie karnym Ukrainy, część 2 art. 149).

W dziedzinie jednostek operacyjnych jeden z intruzów był latem ubiegłego roku. Podczas rozwoju operacyjnego udokumentowano kilka faktów dotyczących przygotowania do popełnienia przestępstwa i ustanowiono krąg zaangażowanych osób. Atakujący, wykorzystując bezbronny stan ofiar, obiecali zorganizować dziewczęta do rzekomo legalnej pracy w Niemczech, ale w rzeczywistości, podstępem, doprowadzili ofiary do niewoli zadłużenia w celu dalszego wykorzystywania seksualnego.

W postępowaniu karnym prowadzone są niezbędne czynności dochodzeniowe i proceduralne o pierwszorzędnym znaczeniu.

Kwestia doniesień zatrzymanych o podejrzeniach i wyborze środka zapobiegawczego jest rozwiązywana.

$ 1
€ 1
Dzisiaj
Jutro
Następnego dnia
Dzisiaj
Jutro
Następnego dnia
$ 1
€ 1