Trylinka

On September 15, 1933, the Polish engineer Wladyslaw Trylinski was issued a patent No18232 for hexagonal concrete pavers (paving stones) used for paving roads and sidewalks. Paver sizes: width – 35 cm, side length – 20 cm, height – 15, 12 or 8 cm. The weight of a 15 cm high paver is 35-37 kg.

The main advantages of such pavers were simplicity of production, easiness of laying and long period of serving. In the second half of 1930th those pavers became the main type of street paving in Lutsk.

Later it was called “Trylinka” or “Trylinski’s paving block”.

 

[PL]

15 września 1933 roku polski inżynier Władysław Tryliński uzyskał patent № 18232 na brukowanie jezdni drogowych i chodników z płyt betonowych w kształcie sześciokąta foremnego o wymiarach: szerokość 35 cm, długość ściany bocznej 20 cm, wysokość 15, 12 lub 8 cm. Waga płytki o wysokości 15 cm wynosi 35-37 kg.

Głównymi zaletami takich płyt brukowych były łatwość wykonania i układania oraz ich trwałość. Już w drugiej połowie lat trzydziestych w Łucku nawierzchnie tego typu stały się podstawowym rodzajem brukowania ulic.

Po jakimś czasie nazwano ją „trylinka” albo „płyta Trylińskiego”.

Дивитись також
$ 1
€ 1
Today
Tomorrow
Day after tomorrow
Today
Tomorrow
Day after tomorrow
$ 1
€ 1