Park narodowy „Tsumanska Pushcha”

Park narodowy „Tsumanska Pushcha” został utworzony w rejonie kiwereckim na Wołyniu na powierzchni 34 467,89 ha w celu zachowania cennych przyrodniczo-historyczno-kulturowych zespołów. Terytorium parku charakteryzuje się różnorodnością krajobrazów i obszarów, przedstawicieli flory i fauny.

Park powstał na bazie mokradeł i lasów rejonu kiwereckiego, na skrajnej granicy ukraińskiego Polesia, która znajduje się między rzekami Styr i Horyń. To oryginalny kompleks przyrodniczy, który powstał na glebach bogatszych niż na północy Polesia. Ten kompleks zachowuje niezwykle bogatą bioróżnorodność, występują tu rzadkie gatunki roślin i zwierząt, a bagna zachwycają wyjątkową florą i fauną. Przez długi czas te naturalne kompleksy i ich bioróżnorodność pozostawały niedostatecznie zbadane.

Godziny pracy

Kontakt

m. Kiwerce, Obwód wołyński, +380 33 65 403 33.
$ 1
€ 1
Dzisiaj
Jutro
Następnego dnia
Dzisiaj
Jutro
Następnego dnia
$ 1
€ 1