Trylinka

15 września 1933 roku polski inżynier Władysław Tryliński uzyskał patent № 18232 na brukowanie jezdni drogowych i chodników z płyt betonowych w kształcie sześciokąta foremnego.

Przeczytaj więcej
Łucki zamek

Pn-nd
10:00-19:00 – letni czas
10:00-17:00 – zimowy czas

Zapraszamy do odwiedzenia głównego obiektu turystycznego Łucka – średniowieczny zamek XIV wieku, który zdobył pierwsze miejsce w kategorii „zamki” Ogólnoukraińskiego konkursu „Siedem cudów Ukrainy: zamki, pałace, fortece”.

Przeczytaj więcej
Katedra św. Piotra i Pawła

Katedra św. Piotra i Pawła jest główną świątynią rzymsko-katolicką na Wołyniu. W ciągu czterech wieków swojego istnienia kościół zaznał wiele zmian , ale nadal podziwia i zachwyca wykwintną architekturą, która przeplata się ze stylami artystycznymi i znakami czasu.

Przeczytaj więcej
Sobór Swiętej Trójcy

Sobór Swiętej Trójcy to główna prawosławna cerkiew Łucka. Zbudowana na wzgórzu, na którym od czasów starożytnych znajdowały się ikoniczne budynki Luczeska. Od początku świątynia należała do katolickiego zakonu bernardynów. Z biegiem czasu katedra uległa licznym zniszczeniom i przebudowie, a teraz znów zaprasza pielgrzymów i turystów.

Przeczytaj więcej
Cerkiew Pokrowy Najświętszej Bogurodzicy

Cerkiew Pokrowy Najświętszej Bogurodzicy (XVІІ-XVIII ст.) to jedna z najstarszych świątyń Wołynia jeszcze okresu królewskiego; zabytek architektury o znaczeniu narodowym.

Przeczytaj więcej
Kircha luterańska

Pn-Nd: 10:00-22:00

Kircha luterańska to neogotycka światynia niemickich kolonistów XIX w. (obecnie należy do wspólnoty baptystów) w Łucku; zabytek architektury, znajdujący się przy ulicy Luterańskiej, 1, w historyczno-kulturowym rezerwacie „Stary Łuck”.

Przeczytaj więcej
Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego

Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego wraz z klasztorem Bazylianów stanowią jedyny kompleks zachowanych zabytków architektonicznych, wzniesionych przez Łuckie Bractwo Świętego Krzyża.

Przeczytaj więcej
Klasztor dominikanów

Klasztor dominikanów (XVII w.) jest zabytkiem o znaczeniu narodowym.

Przeczytaj więcej