Włodzimierz-Wołyński

Włodzimierz Wołyński to miasto o znaczeniu regionalnym na Ukrainie, centrum obwodu włodzimiersko-wołyńskiego obwodu wołyńskiego. Według stanu na 1 sierpnia 2012 r. W mieście mieszka 38,6 tys. Osób. Autostrada H22 łączy miasto z centrum regionalnym – Łuckiem.

Znaleziska archeologiczne wskazują, że ludzie żyli w różnych epokach historycznych: pozostałości osadnictwa z epoki miedzi (III tysiąclecie pne), wczesnej epoki żelaza (I tysiąc lat pne) i pierwszych wieków naszej ery. Starożytne miasto Władimir znajdowało się w południowej części współczesnego miasta i miało wygląd nieregularnego pięcioboku, ufortyfikowanego wałami i rowami. Położona była w trójkącie pomiędzy rzeką Ługą (dawna nazwa „Łąka”) a jej dopływami, które były jednocześnie elementami dawnych fortyfikacji.

Pierwsza wzmianka o Włodzimierzu Wołyńskim w kronikach pochodzi z 988 r., Kiedy to książę kijowski Wołodymyr Światosławycz, nazywany za swoje czyny „Wielkim”, przeprowadził kampanię na Zachód. Tutaj, na ziemiach Wołynia i Bużanu, na prawym brzegu rzeki Luha podbił pogańskie miasto Ladomyr. A w 988 nazwał go swoim imieniem – Włodzimierz.

Od 1939 r. do chwili obecnej Włodzimierz Wołyński jest ośrodkiem administracyjnym powiatu o tej samej nazwie, a od 1975 r. Miastem regionalnym. Rola dogodnego położenia geograficznego miasta nigdy nie spadła, a w różnych okresach było to zarówno strategiczny punkt militarny, jak i znaczący ośrodek handlowy.

Godziny pracy

Adres

m. Włodzimierz-Wołyński, obwód wołyński
Wycieczki Ostanny
$ 1
€ 1
Dzisiaj
Jutro
Następnego dnia
Dzisiaj
Jutro
Następnego dnia
$ 1
€ 1