Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego

Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego wraz z klasztorem Bazylianów stanowią jedyny kompleks zachowanych zabytków architektonicznych, wzniesionych przez Łuckie Bractwo Świętego Krzyża.

Przeczytaj więcej
Klasztor dominikanów

Klasztor dominikanów (XVII w.) jest zabytkiem o znaczeniu narodowym.

Przeczytaj więcej
Łuckie podziemia

Wycieczki odbywają się codziennie o godzinie 10:00, 12:00, 14:00, 16:00.

Oprócz miasta lądowego Łuck posiada sieć podziemnych przejść. Na trzech poziomach podziemnego miasta znajdowały się obiekty święte, refektarz, więzienie, grobowce. Podziemny kompleks pod łuckim kościołem Piotra i Pawła kierował pięcioma najbardziej tajemniczymi kazamatami Ukrainy, zgodnie z wersją projektu ILoveUkraine.

Przeczytaj więcej
Klasztor trynitarzy

Trynitarzy zbudowali swój klasztor w Łucku na początku XVIII wieku, w pobliżu kościoła św. Michała. Kościół nie przetrwał do naszych czasów, a w pomieszczeniu klasztoru teraz rozmieszczył się szpital wojskowy.

Przeczytaj więcej
Cerkiew katedralna Św. Ioanna Bohosłowa

10.00 – 19.00 – сzas letni
10-00 – 17-00 – czas zimowy

Cerkiew katedralna Św. Ioanna Bohosłowa jest pierwszą kamienną światynią chrześcijańską w Łucku, najstarszą budową okresu przedmongolskiego (XII w.) na terenie Zamku Górnego, który został częściowo zachowany do dziś. Katedra była główną w biskupstwie Łucko-Ostroźskim, zwaną „cerkwią katedralną stoliczną Łucka”.

Przeczytaj więcej
Wieża książąt Czortoryjskich

Wieża książąt Czortoryjskich to jedyna z ośmiu wież Dolnego zamku, nazywanego Okolnym, która przetrwała do dziś. Podchodząc bliżej, można zobaczyć potężne mury i gotyckie murarstwo.

Przeczytaj więcej
Dom rodzinny Kosaczów

Dom rodzinny Kosaczów jest znany z tego, że właście tu mieszkała w ciągu kilka miesięcy słynna ukraińska pisarka Łesia Ukrainka. Dziś w tym budynku znajduje się dyrekcja rezerwatu historyczno-kulturalnego miasta Łucka oraz muzeum „Salon Łesi”.

Przeczytaj więcej
Dom rzeźbiarza Hołowania

Oprócz Zamku Łuckiego w mieście znajduje się jeszcze jedna ciekawa budowla. Zdążono już nazwać ją drugim zamkiem, lub miejscowym domem z chimerami. Niesamowita budowla znajduje się w części miasta nad brzegiem rzeki Styr. W rzeczywistości jest to dom-pracownia lokalnego rzeźbiarza Mykoły Hołowania, który zdobi go ponad 40 lat.

Przeczytaj więcej