Klasztor trynitarzy

Тринітарії побудували свій монастир у Луцьку на початку XVIII століття поряд із церквою св. Михайла. Церква не збереглась до нашого часу, а у приміщенні монастиря тепер розмістився військовий госпіталь.
Trynitarzy zbudowali swój klasztor w Łucku na początku XVIII wieku, w pobliżu kościoła św. Michała. Kościół nie przetrwał do naszych czasów, a w pomieszczeniu klasztoru teraz rozmieszczył się szpital wojskowy.

Przeczytaj więcej
Cerkiew katedralna Św. Ioanna Bohosłowa

10.00 – 19.00

Cerkiew katedralna Św. Ioanna Bohosłowa jest pierwszą kamienną światynią chrześcijańską w Łucku, najstarszą budową okresu przedmongolskiego (XII w.) na terenie Zamku Górnego, który został częściowo zachowany do dziś. Katedra była główną w biskupstwie Łucko-Ostroźskim, zwaną „cerkwią katedralną stoliczną Łucka”.

Przeczytaj więcej
Wieża Czartoryjskich

Wieża Czartoryjskich to jedyna z ośmiu wież Dolnego zamku, nazywanego Okolnym, która przetrwała do dziś. Podchodząc bliżej, można zobaczyć potężne mury i gotyckie murarstwo.

Przeczytaj więcej
Dom rodzinny Kosaczów

Dom rodzinny Kosaczów jest znany z tego, że właście tu mieszkała w ciągu kilka miesięcy słynna ukraińska pisarka Łesia Ukrainka. Dziś w tym budynku istnieje dyrekcja rezerwatu historyczno-kulturalnego „Stare Miasto” oraz muzeum-pokój „Salon Łesi”.

Przeczytaj więcej
Dom rzeźbiarza Golowania

Oprócz Łuckiego zamku na brzegu rzeki Styr znajduje się jeszcze jeden interesujący budynek. Już nazywa się Drugi Zamek lub lokalny dom z chimerami. To dzieło rzeźby należy do mieszkańca Łucka Mykoły Golowania, który tworzy go prawie 40 lat.

Przeczytaj więcej
Główna synagoga

Główna synagoga w Łucku jest zabytkiem religijnej architektury żydowskiej z XVII wieku. Jego cechą jest wieża obronna przymocowana do sali modlitewnej, a tradycyjną cechą czasu budowy jest szereg nisz (mur) w łukowym wykończeniu całej konstrukcji.

Przeczytaj więcej