Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego

Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego, wraz z później zbudowanym klasztorem Bazylianów, jest jedynym kompleksem zachowanych zabytków architektury zbudowanym przez Bractwo Świętego Krzyża w Łucku. Bractwo Świętego Krzyża to kulturalno-religijne stowarzyszenie wołyńskiej szlachty prawosławnej i mieszczaństwa łuckiego powstało w 1617 r. Utworzenie bractwa miało na celu zachowanie wiary prawosławnej na Wołyniu. W tym samym czasie w cerkwi Świętego Krzyża była szkoła, szpital i przenośna drukarnia Pawła Domżyw-Lutkowicza-Telyci. Członkami wspólnoty brackiej w Łucku byli metropolita Petro Mohyła, hetman Petro Sahajdaczny i ​​Ivan Wyhowskyj, założycielka Kijowskiej Szkoły Bractwa Halszka Gulewycziwna. Wiadomo, że szlachcianka jest pochowana w krypcie pod cerkwią. Wśród bratczyków było wielu słynnych mieszczan łuckich. Zespół klasztorny wzniesiono w latach 1630–40. W XVIII wieku pożary dotknęły zarówno cerkiew, jak i klasztor. W XIX wieku cerkiew została praktycznie zniszczona. Klasztor zachował swój pierwotny wygląd, ale współczesna cerkiew jest tylko ołtarzem dawnej świątyni z prostokątnym przedłużeniem epoki radzieckiej.

Godziny pracy

Cena

Wstęp wolny

Adres

ul. Danyła Hałyckiego, 2

Дивитись також
$ 1
€ 1
Dzisiaj
Jutro
Następnego dnia
Dzisiaj
Jutro
Następnego dnia
$ 1
€ 1