Klasztor dominikanów

Klasztor dominikanów (XVII w.) jest zabytkiem o znaczeniu narodowym. Przedstawiciele katolickiego zakonu dominikanów w Łucku pojawili się pod koniec XIV wieku. Na koszt króla Polski Władysława Jagiełły i wielkiego księcia litewskiego Witolda Keistutowicza wzniesiono tu kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i klasztor pierwszego katolickiego zakonu w Łucku. Rozkwit klasztoru nastąpił w XVI wieku, kiedy działała pod nim szkoła łacińska. Mnisi utrzymywali i wychowywali chłopców z biednych rodzin. Klasztor miał kaplicę i dużą bibliotekę. Od 1787 r. w klasztorze działała drukarnia, wydawane były książki w języku polskim, łacińskim i innych. Obecnie znajduje się tu Wołyńskie Seminarium Duchowne Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego.

Godziny pracy

Cena

Wstęp wolny

Adres

ul. Dragomanowa, 26

Дивитись також
$ 1
€ 1
Dzisiaj
Jutro
Następnego dnia
Dzisiaj
Jutro
Następnego dnia
$ 1
€ 1