Rezerwat „Worotniw”

Worotniw to botaniczny rezerwat ogólnokrajowego znaczenia na Ukrainie. On znajduje się w obrębie rejonu Łuckiego obwodu Wołyńskiego, na północ od wsi Worotniw. Powierzchnia 600 hektarów. Status nadano w 1978 r.

Zarządza nim państwowe przedsiębiorstwo Kiwerciwskie LH (powiat lucki, kw. 125–130, 132–148). Położone na zalesionych wzgórzach północno-zachodniej części płaskowyżu Równe. Chroniony jest dąb grabowy i pochodne grabowo-brzozowe, plantacje dębowo-jesionowe z wieloma gatunkami Polisia i roślinnością leśno-stepową. Ogółem flora rezerwatu zawiera ponad 900 gatunków roślin wyższych. Runo jest rzadkie, reprezentowane przez rokitnika, leszczyny, brusznicy.

W osłonie krzewu – konwalia, kopytny europejski, kolcowój pospolity, lilia leśna, liściasta zieleńca, pięciornik, wspólne gniazdo, wymienione w Czerwonej Księdze Ukrainy. Fauna jest reprezentowana przez pospolity gatunek, rzadki bocian czarny, wymieniony w Czerwonej Księdze Ukrainy. Rezerwat ma wartość naukową i edukacyjną.

Grafik pracy

Adres

Obwód wołyński, rejon Łucki., w. Łyszcze
Wycieczki Ostanny
$ 1
€ 1
Dzisiaj
Jutro
Następnego dnia
Dzisiaj
Jutro
Następnego dnia
$ 1
€ 1